Uživatelé

Co nabízíme našim uživatelům

a) Ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Naši uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích.

b) Stravování - zajišťujeme celodenní stravu, včetně dietního stravování.

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj.: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti - našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) podpora při komunikaci uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

V rámci domova je poskytována také ošetřovatelská a rehabilitační péče v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jako poskytovatel sociálních služeb poskytujeme také základní sociální poradenství, které je poskytováno bezplatně.

Fakultativní služby:

Uživatelé si mohou nad rámec základních služeb objednat za úhradu fakultativní služby. Za písemně objednanou fakultativní službu hradí uživatel vždy, kdy obdrží doklad o vyúčtování. Seznam fakultativní služeb spolu se sazebníkem je k dispozici uživatelům na vyhrazených místech nebo u vedoucí provozního úseku nebo na vyžádání u pověřených pracovníků.