GDPR - ochrana osobních údajů

 

GDPR - INFORMACE PRO RODINY KLIENTŮ

Datum publikování: 03. 05. 2018

Vážení blízcí našich klientů,

vezměte prosím na vědomí následující informace :

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vejde v České republice v platnost dne 25. 5. 2018, budete osloveni sociálními pracovnicemi jednotlivých úseků a vyzváni k podpisu "Souhlasu s uvedením osobních údajů".

Bez udělení tohoto souhlasu bychom vás nadále nemohli vést jako kontaktní osoby našich klientů.

Děkujeme za součinnost.

Radka Černohorská

jednatelka společnosti

svůj text...