Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním DZR je poskytovat zdravotně ošetřovatelskou péči a sociální pomoc seniorům, kterým psychický a fyzický stav neumožňuje život v jejich přirozeném prostředí a jejichž rodinní příslušníci nejsou schopni tuto péči zajistit. Služba je plánovaná individuálně dle přání a potřeb uživatele s ohledem na respektování jejich maximální samostatnosti, důstojnosti, soukromí a intimity.

Poskytovat bydlení stravu, podporu a péči mužům a ženám, kteří se v důsledku snížených orientačních a rozumových schopností ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou není možno řešit podporou osob blízkých nebo terénní či ambulantní sociální službou.

Poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu zaměřenou na podporu schopností uživatelů, udržení a rozvoj sociálních kontaktů. Zachovávat u uživatelů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, čímž přispějeme k prožití plnohodnotného života.

Respektovat svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném domácím prostředí.


Kontakt

Poskytovatel, identifikátor sociální služby: 7954092


DELPHINUS DELPHIS s.r.o.,
IČ 623 05 042

Raškovice 28

739 04 PražmoJednatelka společnosti:

Radka Černohorská

tel. 724 379 168

Ředitelka společnosti:                  Lenka Janečková

tel. 730 820 129

Sociální pracovnice:

Bc. Kamila Radová                             Radka Černohorská


Služba je poskytována na adrese:

Adámkova vila

Raškovice 28,                 

739 04 Pražmo

dzrraskovice@seznam.cz